Tematisk index til  Kafka:  Foran Loven

I.  Titelblad og indhold

II.  Teksten og dens indlejring i Processen

III.  Fortællingen - led for led

IV.  Kafka -  tekst, stil og kontekst 1914 - 15

Kunsten og Kafka

V.   Identitet og Autoritet -  Samfundet som problem.

- den jødiske politiske tradition der forsvandt - og genopstod -

Manden fra Landet - hvad var han ?

Europas jødiske mand
- et billede på det fritstillede menneske? den rodløse, der måtte finde
sin styrke i de flytbare værdier ? ---

Jeg ser en modsætning dukke op: mellem den højt uddannede, der vender ryggen til traditionen og religionen, eller den selfmade, der deltager i det moderne samfunds erhvervs- og forretningsliv - og på den anden side  bohemen Kafka, der skriver og søger efter de tabte værdier.

Hvad ved vi om manden - ikke gennem Kafkas korte fortælling, for der er han gjort fuldstændigt abstrakt og tidløs, men ved det billede Kafka giver af sig selv i skikkelse af Josef K - og hvad ved vi om manden i den jødiske historie i Europa ?

- Hvordan europæerne så på de Andre
- Magten, og hvem kunne nærme sig magten
- Jødernes behov for beskyttere
- De jødiske samfund - kehillot - indadtil (Tradition)
- De jødiske samfunds tradition og krise i 1700-tallets slutning (Katz)
- Oplysningsbevægelse og chasidisme - reformering af jødedommen
- Emancipationen i kølvandet på de borgerlige revolutioner
- Statusrevolutionen i 1800-tallets slutning
      kirkens reaktion på sekulariseringen
      nationalismen og de nye borgerlige klasser
      socialismen og revolutionen  (Walzer: Exodus)
      modernisme og holocaust (Bauman)
- Masserne og antisemitismen
- Zionismen som massebevægelse og som romantisk udfordring.
- Mandighed og kvindelighed.


Magt, religion og statsdannelse

Er manden virkelig en mand ? -  Køn og Identitet -

Jeg blev inspireret af læsningen af Daniel Boyarin: Unheroic Conduct
og Jakob Feldt: The Israeli Memory Struggle.  
Jakob holdt foredrag om "Den jødiske tøsedreng" i DISF

Hvad forstås ved loven?

Dørvogteren  Er magten opgaven ?

Politisk erfaring, bestikkelse,  værdighedstab

Retfærdighed

 Venten på retfærdighed

Hvad er der galt inde i slottet? De ulærde og filosofferne

VI.  At komme overens med fremmedheden
                        
- at blive borger og fremmed i det moderne samfund

der skal skrives en gruppe sider om loyalitetsproblemet som det blev tydeligt i Prag i perioden 1870 - 1938. Den         tjekkiske nationalisme. Tvivlen hos jøderne, der er splittet mellem loyalitet overfor deres europæiske hjemland og zionismens bud på et jødisk hjemland. Kafka satte sig til at lære hebraisk og blev fascineret af søsterens oprør mod hjemmet, da hun ville uddanne sig praktisk på godset i Zürau.

Fremmedhed, modernitet og terror  

Eksistens og fremmedhed

Loyalitet, tilhørsforhold og befrielse

Skæbne og menneskerettigheder  

Fader og søn

VII.  Søgen efter sikkerhed  
                            
(tradition, chasidisme, mystik, håb)

Stræben og Loven - Halacha og Aggada

Hvis ikke nu, hvornår så?

Mystik - at komme i kontakt  med det allerhøjeste

Håbet

Opgøret med magten

Udfrielse

Flugt

VIII. Søgen efter en forklaring
                                (selvbebrejdelse, selvhad, isolation, de andres foragt )

Umuligheden af håb og udfrielse

Afvisning og isolation

Antisemitisme, holocaust og derefter

 IX.  En ny begyndelse
                       (selvbesindelse, gudsanklage, humanisme, ansvar for den Anden )

Lévinas ekstreme humanisme

Absurditet eller eksistentialisme ?

Om kærligheden

 

Tekstkritik og humanistisk forsvar

X.   Litteratur, dokumenter

Billeder

XI.  Hypertekst teori

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

otel@mail.dk