Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


Et kejserligt budskab

I Kafkas lille fortælling "Et kejserligt budskab" ser jeg et mønster, der minder om  en af den chasidiske Rabbi Nachman's fortællinger: en kejser sender et budskab ud - og tilhøreren får en billedrig legende, der giver anledning til eftertanke. Hos Rabbi Nachman var det en barnløs kejser. Hos Kafka ligger kejseren for døden. Han sender et budskab ud .."til dig, den enkelte, den ynkelige undersåt, skyggen, der lillebitte er flygtet fra den kejserlige sol til det fjerneste fjerne, netop til dig har kejseren fra sit dødsleje sendt et budskab"  

referat gøres færdigt og kommenteres -

Nachman af Breslav's fortælling Kongen og kejseren beskrives kort.

vendingen "dig, den enkelte, den ynkelige..." hentyder Kafka til Kierkegaards "hin enkelte"? ?