Kafka: Foran Loven  .. en kæde af essays af  Elias Ole Tetens Lund                     tilbage til entré

          Litteratur
            henvisninger til denne liste markeres i teksterne med  {

Kafkas egne tekster                                                                   

Franz Kafka:  Vor dem Gesetz , originalteksten 
               
Franz Kafka: Fortællinger, red. Isak Winkel Holm (2008) s. 251
                    Teksten skrevet mellem oktober og december 1914, og 
                    trykt første gang i tidsskriftet Die Selbstwehr, sept. 1915 (
Carsten Schmidt s. 142)
                    Udgivet i samlingen En Landlæge, Fortællinger 1916
                    Indlejret i romanen Processen, først udgivet efter Kafkas død (se nedenfor).

Franz Kafka:  Foran Loven, oversat af Villy Sørensen.
                    trykt i: Dommen og andre fortællinger.1967   side 158-159

Franz Kafka: Der Prozess udgivet 1925 af Max Brod
                    
uddrag med noter og kommentarer på dansk

Franz Kafka:  Processen, oversat af Per Øhrgaard (Gyldendal 1981)
                    her citeres efter Gyldendal Paperback 2005.
                    Fortællingen Foran Loven findes indarbejdet i romanens
                    9. kapitel: I domkirken s. 228-230 Kommentarerne s. 230 - 236
                    udspilles som en samtale mellem Josef K. og præsten, der samtidig
                    er dommer i processen mod K.. Achtung vor der
Schrift

Franz Kafka: Aforismer og andre efterladte skrifter.
                    Udvalg, oversættelse forord og noter ved Uffe Hansen.
                    Roskilde Bogcafé 1999 
                 
Franz Kafka: Amerika ( Gyldendals Bekkasinbøger 1964)

Franz Kafka: "Kære far, forstå mig ret - " Kafkas brev til sin far. oversat af Villy Sørensen (1993)
                 Kafka: Brief an den Vater

Franz Kafka: Fortællinger, red. Isak Winkel Holm (2008) heri Villy Sørensens oversættelse s. 165-166
                    Oversat, med indledning af Villy Sørensen. (Nansensgade Antikvariat. 1993)

Franz Kafka: Efterladte Fortællinger, red. Isak Winkel Holm (2008) heri  fortællingen Byvåbenet s. 280-281

Franz Kafka: The Office Writings. Edited by Corngold, Greenberg & Wagner
                    
press.princeton.edu/titles/8791.html

Franz Kafka: Tagebücher 1909 - 1923.  (1997) S. Fischer Verlag

Bonn Universitet  www.kafka.uni-bonn.de

 

Litteratur om Franz Kafka:

Brod, Max: Franz Kafka. En biografi.  [USA 1954] Arena Forlag 1968

Canetti, Elias: Kafka's other Trial. The Letters to Felice. Penguin books 1982

http://press.princeton.edu/titles/8791.html

Crumb  |  David Zane Mairowitz og Robert Crumb: Kafka for begyndere 
                  (www.batzer.dk 1993)

Deleuze, Gilles og Felix Guattari: Kafka -  for en mindre litteratur
                  (Paris 1975) dansk oversættelse Sjakalen, Århus (u. Å.)

Hansen, Uffe : Forord ( s. 7 - 38) i: Franz Kafka: Aforismer og andre efterladte skrifter.
                    Udvalg, oversættelse forord og noter ved Uffe Hansen
                    Roskilde Bogcafé 1999 

Hansen, Uffe: Franz Kafka biografi  artikel i Den Store Danske Encyklopædi

 

Hoffmann, Birthe og Lilian Munk Rösing. Red.  ”Det onde i litteraturen” (antologi)
                    et festskrift tilegnet dr. phil. Uffe HansenAkademisk Forlag A/S, 2003.
                   
heri:  Isak Winkel Holms læsning af Kafkas ”Slottet”
 

Janouch, Gustav: Samtaler med Kafka. Reitzels Forlag 1993 ( Fischer Verlag 1968)

Kont, Birte : Skyldidentiteten hos Franz Kafka -
                  en moderne jødisk tvivlers livtag med loven.
                  Nansensgades Antikvariats Forlag 2002    
    
             Birte Kont skriver om retfærdighedsbegrebet og om Kafkas
                  tanker om retfærdighedstabet s. 74 - 84. 

Kont, Birte : Den kolde dom over jøden Kafka. Kronik
                   www.birtekont.dk/artikel3.html

Kont, Birte : Kafka, konflikterne og kærligheden
                  (kronik Jyllands Posten 21. februar 2004

                   www.birtekont.dk/artikel2.html

Pawel, Ernst : Franz Kafka . Fornuftens Mareridt. En Biografi.
                  
(originaludgave 1984; dansk udg. 1992)  

Peris, Risa : The Unknowable: Meditations on the Law / the Kafka Projekt
                  
www.kafka.org  (+ varia)

Schmidt, Carsten: Kafkas fast unbekannter Freund: Leben und Werk von Felix Weltsch.
                   Zionist, Journalist und Philosoph (Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, 2010)

Schramm, M.: Individualitet og socialitet. Om kampen for anerkendelse i Franz Kafkas forfatterskab.
                  i: Fordring på anerkendelse. Moritz Schramm, Rasmus Willig, Anders Petersen,
                  Henrik Stampe Lund (red.). Klim, Århus 2006.

Stach, Reiner: Kafka. Die Jahre der Entscheidungen. Fischer Taschenbuch Verlag. 2. Aufl. 2008

Sørensen, Villy: Kafkas digtning. (Gyldendal 1968)  om Processen s. 97 - 125

Wagenbach, Klaus: Franz Kafka. Billeder fra hans liv. Vandkunsten 2009

Weltsch, Felix: Religion und Humor im Leben und Werk Franz Kafkas. [1957]
                     Onomato Verlag Düsseldorf, 2008

 

Øvrig Litteratur

Albertsen, Leif Ludwig: Theodor Herzl som Dramatiker (Augias, Aarhus Universitet, 2000)
                      
www.hum.au.dk/germansk/augias/katalog/54-55/

Andersen, Troels: Jens Adolf Jerichau (1890 - 1916)
                      En biografi og en fortegnelse over hans værker (1983)

Bauman, Zygmunt : Modernitet og Holocaust . Reitzels Forlag. 1994 
 

Besekow, Sam : Fra Majonæsekvarteret til det kongelige teater (1993)

Boyarin, Daniel : Unheroic Conduct.
                       The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man, Berkeley 1997

Buber, Martin : Menneskets vej efter den chassidiske lære. Forlaget Mimer  1991 

Buber, Martin : Jeg og du . Kbh 1992 -  
                heri forord af Henning Eichberg: At vente ved porten. 

Dencik, Lasse: Jødedom og modernisme. i: Alef (tidsskrift) nr 9,1993 

de Wilde, Edy Louisiana Revy 1980 nr.2

Elon, Amos: Herzl (1975 da.udg. 1978) om Dreyfuss-affæren s. 113-115

Elon, Amos : The Pity of it All. A Portrait of Jews in Germany 1793 - 1933
                  (Penguin Books 2004)

Feldt, Jakob : The Israeli Memory Struggle. 
                   History and Identity in the Age of Globalization, 2007

Feldt, Jakob Egholm:  Trans-nationalisme. Fra jødiske Luftmenschen til stolte zionister [2009]

Fordringen på anerkendelse [Antologi]
                    red.  Henrik Stampe Lund, Anders Petersen, Moritz Schramm, Rasmus Willig

Frankl, Victor: Psykologi og eksistens (1947. Dansk 1973)

Freud, Sigmund: Michelangelos Moses
                  
i: Konst och psykologi. Konstpsykologiska texter utgivna av Sven Sandström. 1970 s. 185- 205
                  
Projekt Gutenberg-De: Freuds samlede værker på DVD

Freud, Sigmund: The Interpretation of Dreams, 3. ed., translated by A. A. Brill (1911)

Fromm, Erich : Flugten fra friheden. Kbh. 1963 

Nietzsche
Golomb, Jacob (ed.): Nietzsche and Jewish Culture (
Routledge 1997)
                    heri: Stanley Corngold: Nietzsche, Kafa and Literary Paternity.
                    og Jacob Golomb: Nietzsche and the marginal Jews.

Julius, Anthony: Trials of the Diaspora. A History of Anti-Semitism in England.
                              Oxford University Press 2010

Wicks, Robert: Friedrich Nietzsche, The Stanford Encyclopedia of Philosophy,   
                    
plato.stanford.edu/entries/nietzsche

Israel, Joachim : Martin Buber. Dialogfilosof och sionist. Natur og Kultur,Stockholm 1992 . 

Jewish Political Tradition, The
- vol 1.  Authority  ed. Michael Walzer, Menachem Lorberbaum, Noam J. Zohar.  Yale Univ Press, 2000
- vol 2. Membership ed. Michael Walzer, Menachem Lorberbaum, Noam J. Zohar. Yale Univ Press, 2003

Katz, Jacob : Tradition and Crisis. Jewish Society at the End of the Middle Ages [1500 - 1780]
                   The Free Press of Glencoe  (1961)

Kitaj. By Marco Livingstone (Thames & Hudson1992, Phaidon Press 1999)  

Klee:   Carola Giedion-Welcker: Paul Klee i dagbogsnotater og breve. (da. udg. 1963)

 

Kunst :    Hvad Kan Kunst Fremkalde ?
                  af Elias Ole Tetens Lund  med inspiration  fra Søren Hede og 
                  fra Werner Hoffmann: Kunst was ist das?  Cras nr. 15, 1977 s. 128

Kushner, Lawrence:   The way into Jewish Mystical Tradition
                   (Jewish Lights Publication, Woodstock, Vermont, 2001)

Lausten, Martin Schwartz: Oplysning i Kirke og Synagoge. Forholdet mellem kristne og jøder i
                  den danske Oplysningstid (1760-1814) 2002  heri: historiske eksempler på stærkt
                  beslutsomme jødiske kvinder, der smed missionsivrige kristne på porten.

Levi, Primo: Hvis ikke nu, hvornår så? (italiensk 1982, da.udg. 1986) 

Lévinas, Emmanuel: Nine Talmudic Readings,
                  Translated and with an introduction by Annette Aronowicz [1994]

Lévinas, Emmanuel: Difficult Freedom. Essays on Judaism [fransk: 1963]
                  engelsk: John Hopkins paperback edition 1997

Lévinas, Emmanuel : Totalitet og Uendelighed. Et essay om exterioriteten.
                  På dansk ved Manni Crone. Hans Reitzels forlag 1996

Malevitj, Kasimir . Hans Liv og Virke. Jeannot Simmen, Kolja Kohlhoff:  (Könemann 2000)

Masters, Anthony: The Summer That Bled. The biography of Hannah Senesh, New York, 1972

Melchior, Bent : Afskedsprædiken i Københavns Synagoge 
                   d. 17. august 1997 (referat af Elias Ole Tetens Lund) shoftim

Mosebøger, De fem Mosebøger, Chamisha Chumshei Torah
                    med dansk oversættelse af Bent Melchior, Mosaisk Trossamfund i København, 1977

Nielsen, Palle: Babel. Fragmenter af Den Fortryllede By.
                   Tegning, radering, linoleumssnit, collage.  Reitzels Forlag 1963

Nielsen, Palle: Timebog / Hour Book af Jytte Rex, 2008
                    heri: Husene er ikke på vores side - om det mentale og det
                    monumentale hos Palle Nielsen, af Poul Erik Tøjner ( s. 218 - 223)

Oz, Amos: Erindringer og kærlighed og mørke. 2005
                    (oversat af Hanne Friis)

Parker, Tam K. : Emmanuel Levinas - Where Philosophy and Jewish Ethics Meet

Pirke Avot, (eller Avot) en talmud-traktat ("fædrenes visdom") med understregning af de
                  etiske sider ved jødedommen
                  trykt i  Siddur. Den jødiske Bønnebog. København 2002 (
se denne)

Plaut, W. Gunther : The Torah. A Modern Commentary. [1981] Revised Edition. URJ Press. N.Y. 2006

Pundik, Herbert: Breve til Sussi. Indblik og udblik , 2007.

Rabbi Nachman's Stories, Translated by Rabbi Aryeh Kaplan, Breslov Research Institute, 1983.
                  Rabbi Nachman af Breslov, Ukraine  (1772 - 1810)

Rosenzweig:  Franz Rosenzweig. His Life and Thought. Presented by Nahum N. Glatzer.
                   (Hackett Publishing Company 1998) 
                   heri er samlet centrale uddrag af Der Stern der Erlösung (orig.1921)   

Rosenzweig, Franz: Der Stern der Erlösung. Volltext

Schulz, Bruno (1882- 1942):   Sanatoriet under timeglasset [polsk 1937]
                   med efterord af Karsten Sand Iversen, Batzer & Co, 2007

Senesh, Hannah: Her Life and Diary The first Complete Edition. 2004
                   Foreword by Marge Piercy. Preface by Eitan Senesh.
                   Jewish Lights Publishing, Woodstock, Vermont

Siddur. Den jødiske Bønnebog. København 2002

Siddur Lev Chadash. ULPS, London, 1997

Simonsen, Andreas : Grundtanker i jødedommen.(1989)
                    www.andreas-simonsen.dk/

Sloterdijk, Peter: Kritik af den kyniske fornuft (1989) 

Spang Hanssen, Ebbe : Kulturblindhed. Et forsvar for de humanistiske studier.(1977)

Tandrup, Leo: På sporet af Michelangelo, 1994 - om Moses  s. 83

Taureck, Bernhard : Lévinas - en indføring.
                     På dansk ved Henning Vangsgaard. Hans Reitzels Forlag (1995)

Thing, Morten : Jiddishland i København. Den jødiske indvandring 1905 -14 (2005)

Thing, Morten: De russiske jøder i København 1882-1943 (2008)

Trachtenberg, Joshua : Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion [1939] 
                      PENN 2004 -                   
                      heri omtales bl.a. kabbalisternes ombogstaveringer og acrostik

Tøjner, Poul Erik : Per Kirkeby: Maleri (2008) Foto s. 102-103 -
                     (Billedet
Weltuntergang (2008) hænger på Louisiana, Humlebæk)

Walzer, Michael: Exodus and Revolution (1985)

Wassermann, Jakob: Mein Weg als Deutscher und Jude (1921)

Weinholt, Karin : Jødedommen - en udfordring (1997)

Weltsch, FelixSchmidt, Carsten: Kafkas fast unbekannter Freund:
                      Leben und Werk von Felix Weltsch. Zionist, Journalist und Philosoph
                      (Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, 2010)

Wivel, Klaus : Næsten intet. En jødisk kritik af Søren Kierkegaard. Kbh. 1999

Østergård, Uffe: Europas Ansigter, 1992  Europas ansigter

Østergård, Uffe: Europa. Identitet og identitetspolitik, 1998    Forord.pdf
 

Links: 

Projekt Gutenberg-De: Kafka.htm

kafka.org

geocities.com/univbelkafka/bibliabout.htm

Ursula Lohmann: Im Jahr 1915 traf sich Kafka mehrmals mit Georg  Langer
ursulahomann.de/FranzKafkaUndDasJudentum/

Georg Langers Erinnerungen an Kafka:
franzkafka.de/franzkafka/fundstueck_archiv/fundstueck/482510

Midrash

Portrætgalleri  mek.oszk.hu/kiallitas/kafka/fenykep.htm

  otel@mail.dk