Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Kafka-tekster og artikler

jfr. Isak Winkel Holm  (Franz Kafka: Fortællinger, red. (2008) s. 251) skrev Kafka teksten mellem oktober og december 1914, og den blev trykt første gang i tidsskriftet Die Selbstwehr, sept. 1915
Trykt 1916 i En landlæge. Fortællinger

Der Prozess, Siebentes Kapitel, dritter Teil: Maler

Der Prozess, Neuntes Kapitel:  Im Dom

Der Prozess, Zehntes Kapitel:  Ende