Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Odradek - Kafka og Asger Jorn


Asger Jorn: Paatrængende Væsener, hvis Existensberettigelse bevises ved deres Existens. 1939-40 Vejle Kunstmuseum
  
Det var Asger Jorn, der introducerede Kafka  med sin oversættelse af fortællingen Familiefaderens bekymring. Den blev trykt i tidsskriftet Helhesten 1941. Her anmeldte han tillige I Fangekolonien. 

     Jeg ved ikke, om Jorn kendte Kafkas fortælling, da han malede de Påtrængende Væsener. Kafkas værk var endnu ikke meget udbredt i Danmark. Men Jorn fandt i Kafka en provokerende måde at se verden på:     I "Familiefaderens bekymring" brugte Kafka navnet  Odradek om et væsen uden fast bopæl som lér med en latter der lyder som raslen i nedfaldne blade. Familiefaderens bekymring angik dette væsens eksistensberettigelse: "Alt der dør, har indtil da haft en art mål, en art bestilling, og det har det slidt sig op ved; det er ikke træffende for Odradek. Skulle det mon være muligt at han en gang, måske endnu for fødderne af mine børn og børnebørn vil komme rullende ned ad trappen med sytråd slæbende efter sig? Han skader jo åbenbart ikke nogen, men den forestilling at han ligefrem skulle overleve mig, volder mig næsten smerte."   (Franz Kafka: Fortællinger, 2008 s. 176-177)
     Jorns billede er ikke en illustration til Kafkas Odradek. Jorn gik sine egne veje, der nok var knyttet til formmæssige ideer om linien og fladen, men som i høj grad handlede om legen med figurer, der skulle males frem fra underbevidstheden. Surrealismen var ikke født, og knapt nok undfanget, da Kafka døde i 1924.
   Kafkas næsten befriende humor har et islæt af det tragiske. Han ser dette unyttige væsen Odradek gennem familiefaderens optik: Hvad er nyttigt og hvad er opgaven her i livet?  Der er intet, der må befri sig ved en latter, der er hentet fra skoven. Man mærker Herman Kafka, Franz Kafkas faders pukken på de afsavn, han måtte lide som barn i en afkrog af det østrig-ungarske kejserrige. Han havde kæmpet sig op til en høj social status - og hvilken tak fik han fra den umulige søn, der ville være forfatter?