Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Faderens afsavn

    "Allerede da jeg var syv måtte jeg køre med kærren gennem landsbyerne," "Vi måtte alle sammen sove i samme stue." "Vi var lykkelige når vi havde kartofler." "I årevis havde jeg af mangel på ordentligt vintertøj åbne sår på benene" " Hjemmefra fik jeg slet ingenting, ikke engang da jeg var soldat, jeg sendte endda penge hjem." "Men trods alt, trods alt - min far var og blev min far. Hvem forstår det i dag! Hvad forstår børn! Sådan har ingen lidt! Forstår et barn det i dag?"

    I dette uddrag af sit  Brev til Faderen  understreger Kafka en af årsagerne til sin underlegenhedsfølelse. Han erkender, at den slags historier ikke fik den tilsigtede virkning på ham: "De kunne have opmuntret og styrket én til at klare de samme plager og afsavn som ens far har stået igennem. Men det ville du jo slet ikke have.... En sådan lejlighed havde man først måttet skabe med magt og ved revolte, man måtte være brudt op hjemmefra."

   Faderen betragtede det som "utaknemlighed, overspændthed, ulydighed, forræderi, forrykthed." Eller sådan fortolkede Kafka det.

    Søsteren Ottla "ville ud på landet, som du var kommet fra, hun ville arbejde og lide afsavn, som du selv havde gjort, hun ville ikke nyde godt af dine arbejdsresultater". Franz tager søsterens oprør i forsvar ( Brief an der Vater  / s. 41- 42)