Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund
   
   
"Hin Enkelte" ifølge Kierkegaard

Følgende tekst er citeret fra leksikon.org
"Kierkegaards fokus var hin enkelte og den lidenskab, hvormed vi alle kan træde i eksistens, hvis vi vil. Som sådan stak han af i forhold til den rationelle tradition, der ser fornuften og refleksionen som vejen til det gode og sande liv, og lagde vægten på det subjektive: den inderlighed og det engagement, hvormed den enkelte bliver synlig for sig selv og overtager det forpligtende ansvar for sit liv. Da har man frigjort sig fra mængdens enfoldige anonymitet (det spidsborgerlige «man») og fra den forlystelsessyge overfladiskhed (æstetikerens evige jagt på «spændende oplevelser») og er trådt i karakter som den etiker, der vil sit liv, har sat dets værdier og ikke frygter gentagelsen og ansvarligheden."
 

Artiklens indfaldsvinkel er den traditionelle konversationsleksikale.   Der bliver tilbudt begreber som eksistens og  subjektivitet - garneret med almenpsykologiske begreber om inderlighed, engagement, forpligtende ansvar osv.  Og læseren inddrages i kredsen med et "vi".  Jeg vil gerne have en distance til dette, som jeg engang oplevede ved læsningen af  Klaus Wivel "Næsten Intet. En jødisk kritik af Søren Kierkegaard"