Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Adam mellem magt og isolation

    J.B. Soloveitchik, en jødiske  filosof,  skelner  i sin søgen efter et svar på modernismens fremmedgørende virkninger mellem Adam I  og  Adam II. Soloveitchik tager udgangspunkt i de to skabelsesberetninger i  Første Mosebog: Adam I er den, der søger magt og kontrol over verden. Det er ham, der giver navne til dyr og planter - og dermed orden. Han søger anerkendelse og værdsættelse gennem indflydelse og social betydning. Men hans navnebror Adam II er et menneske i krise og eksistentiel isolation. Han søger en samtalepartner for at blive udfriet. Alternativet er en fortsat fremmedgørelse og isolation, der sløver hans forhold til næsten. De Andre reduceres til isolerede individer.  Soloveitchik antyder her en religiøs beskrivelse af modernismens problem. Det er et problem med at forene teori og praksis, teknologi og etik. Det isolerede menneske må forbinde sig med et andet i en pagt, hvor begge antager Gud som instruktør. Den enkelte må leve op til etiske befalinger, som han  må forstå og fortolke. Soloveitchik's løsning er streng med sit krav til den enkelte om at leve efter de religiøse love.