Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Stille Gud til ansvar 

At stille Gud til ansvar betyder at føre proces mod Gud og stille spørgsmål om der findes  retfærdighed. Men hvem kan være jury og dommer?  "Job lærer os at lidelse ikke er straffen for synd; han vil ikke gøre krav på skyld for at redde Guds gode rygte" ( John D. Rayner. Siddur Lev Chadash s. 174)
    Abraham Joshua Heschel
har som mange andre jødiske tænkere efter 1945 ytret sig om teodicé-begrebet. Den nazistiske tilintetgørelse af det jødiske folk rejste spørgsmålet om lidelsen og om historiens mening. I jødisk religiøs tankegang er det naturligt at stille Gud for retten og spørge ud om meningen med det onde og lidelsen (theodicé). Det gjorde Abraham og det gjorde Job. Efter holocaust begyndte A.J.Heschel at vende dette forhold på hovedet: "the Book of Job and Abraham's argument with God over Sodom are understood not so much as man's attempt at theodicy as God's attempt at anthropodicy. It is not God's commitment to justice which is at stake as much as Job's integrity and Abraham's commitment to justice."  Heschel og Lévinas nærmer sig hinanden på dette punkt.
    Emmanuel Lévinas "forlanger" ekstrem humanisme af Gud, der stiller fordringer til mennesket om ubetinget moralsk selvstændighed - også over for politiske magtmonopoler.

   Processen handler om det samme problem.