Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Opgør med dominans og terror

Hvis Jeg i mødet med den Anden intet kan modtage fra den Anden ud over det, som allerede findes i mig, så er der banet vej for terror, ifølge Lévinas. Det sker påtryk af måder at opleve verden på, gennem dominans og gennem terror: 

Det er en udfordring at gøre op med denne dominans og acceptere, at det er nødvendigt med en betydelig rummelighed i samfundet. Det kræver at mennesker lægger større vægt på at acceptere forskelligheder end at fokusere på at modsætninger skal tilintetgøres.

Det er kernen i det demokratiske projekt.