Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Lévinas kritik af sokratismen

   Den fransk-jødiske filosof  Lévinas rejser kritik af den europæiske tradition med udgangspunkt i Sokrates og Platon: Lévinas er en kritiker af teorien om at hensigten med menneskers psykiske aktiviteter er at få styr på sagsforhold. Han hævder, at der eksisterer et tomrum mellem Jeg'ets bevidsthed og den Andens. Når jeg tænker med udgangspunkt i de begreber, jeg har om verden, kan og bør jeg ikke som en selvfølge gå ud fra, at det andet menneske tænker i de selv samme begreber som jeg gør. Hvis jeg påtvinger det andet menneske den måde jeg tænker på er konsekvensen, at jeg invaderer ham og maser mig ind på han forestillingsverden.
    Lévinas argumenterer for at  forestillingen om, at Jeg i mødet med den Anden intet kan modtage fra den Anden ud over det, som allerede findes i mig, er en forestilling som har sin rod i  sokratismen, og at  denne ide har grundlagt terroren.
For menneskenes vedkommende sker der påtryk af måder at opleve verden på, gennem dominans og gennem terror: Det særegne ved individet reduceres til det almene.

   Ideerne fra Levinas har givet mig ideen til de spørgsmål, som jeg har stillet eleverne, når de har skullet arbejde med historiske kilder. Jeg kalder det tekstkritik, når jeg stiller kritiske spørgsmål ved, at noget kaldes naturligt. og når der bruges begreber som sandhed, eller når der navngives værdier, som vi alle bør handle efter.