Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

At behandle den anden som  objekt

Sartre:  Helvedet, det er de andre (Lukkede døre)

Poul la Cour  siger at Sartre tager fejl. Vi kan mødes i sproget. (Fragment af en Dagbog)

Sartre hævder (ligesom Hegel) at man er den, den anden anser én for at være. Jeg forstår mig selv i og med at jeg spejler mig i den andens opfattelse af mig. Derfor slutbemærkningen i skuespillet "Lukkede døre" : Helvedet, det er de andre. Blikket er altid en kamp om at behandle den anden som objekt, og det medfører at kærlighed enten er masochistisk (hvis den andens blik overtager) eller sadistisk (hvis ens egen blik overtager).

Lévinas kritiserer Sartre: For menneskenes vedkommende sker overdragelsen gennem  påtryk af måder at opleve verden på,  gennem dominans og gennem terror: Det særegne ved individet reduceres til det almene.

Ved mødet med den helt Anden - ansigt til ansigt - bliver sandheden udfoldet sammen med sproget og studiet (undervisningen) som det, der udfylder tomrummet mellem jeg'et og den helt Anden.  (Totalitet og uendelighed)