Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Enestående skæbne overfor menneskeret

Har det enkelte menneske ret til velfærd?

Sociologien opstod i modernitetens bykultur i vesten. Den kunne fra starten bruges til at nedbryde religionens og kirkens  forrang og til at beskrive det enkelte menneske som styret af sine biologiske og sociale behov. Individet opfører sig som de andre.

I dag er det en retning indenfor sociologien, der betegnes som behaviorisme Det er en måde at fortælle om verden på, der tager ansvaret fra det enkelte menneske.

Mødet mellem jødedommen og moderniteten var og er fuld af konflikter. Der er opstået mange stridende retninger indenfor jødedommen, der alle forholder sig til det moderne samfund, til videnskaben og religionsudøvelsen. Franz Kafka var selv stærkt påvirket af modsætningerne: Hans fader Hermann  var en verdsliggjort,  vestorienteret og tyskorienteret jøde i Prag. De tysktalende i Prag udgjorde en minoritet. Og jøderne var en minoritet  i den tysksprogede minoritet. Kafka gjorde op med sin faders irreligiøse liv.....