Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Uvidenhed og retfærdighed

Manden i Kafkas fortælling havde ikke stillet krav om retfærdighed.
D
et må være på grund af uvidenhed om Loven. Hvem bærer skylden for hans uvidenhed?
Er det hans egen skyld? Er det et reultat af han egen dovenskab?
Kan han kaste skylden på sine forældre? På skolen ? På samfundet ?
Der er intet i teksten, der underbygger et klart svar - så jeg må indføje mig
selv i en forklaring, for det er Kafkas læser, der er hovedpersonen til enhver tid.
Der er ingen tvivl om, at Manden fra Landet bærer virkningerne af sin uvidenhed.

Når jeg knytter begrebet uvidenhed sammen med retfærdighed fører det til en forandret synsvinkel: For denne uvidenhed omhandler jo et indhold, som er utilgængeligt for Manden. Hvor skal jeg placere ansvaret for utilgængeligheden? Hvordan kan jeg opnå retfærdighed ?

Både dommerne og opsynsmændene skal være retfærdige.
Hvad er retfærdighed?