Kafka: Foran Loven - en kæde af essays af Elias Ole Tetens Lund

Friluftsteateret  i Oklahoma -  udfrielsen virkeliggjort ?

   Kafkas "amerikanske roman" indeholder et uafsluttet kapitel "Teateret  i Oklahoma".  Vennen  Max Brod, der reddede Kafkas manuskripter og fik dem udgivet, har fortalt, at Kafka  "holdt særligt meget af kapitlet og læste det op på en gribende smuk måde... Med gådefulde ord antydede Kafka småleende, at hans unge helt (indvandrerdrengen Karl) i dette næsten grænseløse teater som ved et paradisisk trylleri skulle genfinde stilling, frihed, støtte, ja endog hjem og forældre" (Amerika s. 273)

    Historien kan læses som et modstykke til Foran Loven.  Borte er  trykket fra faderen. Det ubegrænsede teater, hvor alle ansøgere ville blive antaget, er et symbol på den fuldstændigt frie folkelige udfoldelse, som Kafka beundrede hos Löwy's jiddishe teatergruppe i 1911. - Men var det noget Kafka virkelig troede på? Var der plads til den amerikanske drøm i hans sind? Max Brod har beskrevet, hvordan netop dette kapitel var Kafkas bedste, når han læste op for de litterære venner. Han lo mens han læste op. Hvordan kan det forstås? Et yiddish ordsprog siger: Der Mensh plant - Gott lacht. Sidder Kafka med en viden om, en fornemmelse af, at denne store iscenesættelse er - et stykke teater?
D
et er et meget tvetydigt samfund, der toner frem i fortællingen: Der er brug for alle, når blot de tilslutter sig uden betænkningstid. Er Kafka her skeptisk overfor loyalitetskravet fra et nyt hjemland? Tror han på at det er muligt at udvandre? 

    Hundredetusinder af europæere udvandrede  til Amerika - de bragte deres sprog med sig og det tog nogle generationer at blive amerikanere. Kafka var fange i sit sprog, men også fange i en selvskabt og påtvunget ghetto. Han ledte efter sine rødder samtidig med at han gjorde oprør mod dem. Han forsøgte sig med at lære hebraisk - for måske at blive indvandrer i et jødisk Palæstina, han lader indvandrerdrengen Karl søge optagelse i det amerikanske teater; men han lader sin hovedperson, Josef K., blive siddende fast i Europa uden en udvej.