Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Passiv - aktiv -  den romerske kulturarv

Aktiv og passiv danner grundlæggende kategorier for den romerske kultur; de er kodet med kønsforskellen som  henholdsvis maskulin og feminin. De romerske astrologer kategoriserede ...
en aktiv kønsrolle som maskulin og en passiv kønsrolle som feminin; derfor beskrev de passive mænd som kvindeliggjorte og aktive kvinder som maskuline (Boyarin p. 5) .. Som enhver anden herskende fiktion repræsenterer denne ikke nødvendigvis den "virkelige" erfaring indenfor den romerske subjektivitet. Den var sårbar overfor sammenbrud i tilfælde af  historiske situationer hvor romerne kom ud for pres. De tidlige rabbinere skabte opposition til til denne opfattelse af maskulinitet som aktivitet og dominans  ( Boyarin p. 6)