Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


Ansvaret for det andet menneske

       Emmanuel Lévinas har i en leksikonartikel (1976) karakteriseret jødedommen som i et forsvarsskrift  "...ordet "monoteisme" angiver en række betydninger, hvorfra det Guddommelige, hinsides enhver teologi eller dogmatik, kaster sin skygge over Barbariets ørken:  at følge det Allerhøjeste; kun at være tro mod det Ene;   at være mistroisk over for den myte, der bekræfter det fuldbyrdede, sædvanens eller jordens bånd, eller den machiavellistiske stat og dennes statsræson;   at følge det Allerhøjeste; intet er højere end at nærme sig den Næste; end bekymringen for  "enken, den faderløse, den fremmede og den fattiges" skæbne [min fremhævelse];   at nærme sig med "hænderne tomme" er det samme som ikke at nærme sig;  det er her på jorden, mellem menneskene, at åndens eventyr folder sig ud; det er traumet fra min trældom i Ægypten, der udgør selve min menneskelighed - det som umiddelbart forbinder mig med alle proletarer, alle ulykkelige, alle forfulgte her på jorden; selve min egenart findes i ansvaret for det andet menneske: jeg kan ikke overgive dette ansvar til nogen.."