Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

 Et hierarki af af dørvogtere
 
 

Men mærk dig: jeg er mægtig. Og jeg er kun den underste dørvogter; fra sal til sal står der dørvogtere, den ene mægtigere end den anden. Allerede den tredje kan ikke engang jeg tåle synet af.

 

Stillet overfor dørvogterens advarsel om nye og strengere dørvogtere længere fremme tør manden fra landet ikke gå ind ad den første port til loven.

Uffe Hansen har en indgående beskrivelse af de kosmiske forestillinger hos de jødiske mystikere, som inspirerede Kafka. ( Aforismer s.29-38)

Jeg vil vende tilbage for at skrive et kort referat af Uffe Hansens materiale.