Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Haecuba I.  - Jerichaus varsel
 

  Mens Kafkas mand fra landet undgår den heroiske lidelse og død ved at trække tiden ud, pegede maleren Jens Adolf Jerichau  på den heroiske udgang med billedet Haecuba, blot et par år efter at Kafka havde offentliggjort sin fortælling Foran Loven.
    Billedet viser et råt tildannet perspektivisk rum med et voldsomt skrånende gulv og to porte der åbner ud mod det tomme rum. Der er tre personer: en hugsiddende, en dansende rød kvinde og en blå person, der er på vej ud i det tomme rum.
   Kunstneren benytter sig af renæssancens perspektivlære, men gør samtidig oprør mod det. Farverne er brudte og de er utilpassede i forhold til tegningen; nogle steder vil farverne gerne slette tegningen, andre steder vil kunstneren give linjen herredømmet.
    Jerichau malede ud fra et oldgræsk motiv, fra Iliaden. Europæisk kultur har haft dobbeltheden mellem den kristne tradition og den klassiske hedenske overlevering af helteepos og tragedier.  Den trojanske krigerhelt, Hector, blev dræbt af Akilleus foran Troja. Hans lig blev skændet, men frikøbt, og moderen Haecuba begræder hans død. Hektor symboliserer med sit navn stædigheden; han er en fastholder, men han var chanceløs overfor den græske modstander.
     Maleriet Haecuba afspejler kunstneres angst og dødsdrift. Men han forholdt sig i sit valg af motiv til den europæiske heroiske tradition med tråde tilbage til Homer. Jerichau gav det en drejning. Han fokuserede på begrædelsen mere end på beslutningen om at gå i krig eller selve heltedøden, ja, men han forholdt sig symbolsk til de dominerende kønsidealer, der fik mænd til at melde sig som soldater i Verdenskrigen. Hans billede danner slutstenen på det nittende århundredes heroisme med rødder tilbage til oldtiden.
 
  Kafka tilhørte ingen af de kæmpende nationer.  Skønt han sammen med de jødiske befolkninger i de europæiske lande havde fået juridiske borgerrettigheder, blev han holdt uden for nationernes kreds. Hans skikkelse kunne ikke passes ind i den europæiske mandsdragt.

Billede: Jens Adolf Jerichau: Haecuba (1916)