Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

     Kompleks forudanelse: Malevitj og Kafka  (Allegori)

    Billedet er malet af den russiske kunstner Kazimir Malevitj. Det viser en mand fra landet, der står helt i forgrunden. Han er klædt i en traditionel russisk bondedragt, hans arme hænger slapt ned langs kroppen mens han ser ud over et endeløst landskab. Bonden står helt alene, en situation, som er uvant og utryg for ham. Forestil dig et landskab og en himmel der fortsætter uendeligt mod syd og mod nord. Ude i horisonten står et rødt hus, det må være meget stort. Det har ingen vinduer eller døre.  Bonden er her skildret løsrevet fra sin samfundsgruppe.  Nogle få år senere bliver hele hans verden revet op med rode med kollektiviseringen af det russiske landbrug og likvideringen af titusinder af russiske bønder. Malevitj var modstander af regimets behandling af bønderne. Han lader sine bondefigurer i flere malerier stå uvirksomme - har de nedlagt arbejdet i protest mod kollektiviseringen? Under lykkeligere forhold har kunstnere glæde ved at skildre arbejdende blåbærplukkere.
    På billedet kommer der ikke røg op af en skorsten -  der er slet ikke nogen skorsten og  ingen røg . Det viser at der ikke er nogen hjemme, eller at de vil holde det skjult, at de er hjemme. Man kan ikke komme ind i huset, og det er ikke muligt at nogen kigger ud fra det. Ingen veje fører hen til det. Manden fra Landet kan ikke komme i kontakt med det røde, magtfulde hus.
  
Det er muligt at fortolke dette maleri som en kommentar til den russiske historie under Stalins diktatur, men det er mere interessant at tænke over dets lighed med Kafkas fortælling Foran Loven
           Billed: Kazimir Malevitj:  Kompleks Forudanelse. Halvfigur i gul skjorte. 1928-32