Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Solitude - Torben Ebbesen og Kafka

  
Huset virker utilgængeligt: Vinduer og døre
er tillukkede, og huset er
placeret
højt på en plint. Dets proportioner er smalle og høje. Påfaldende er ledningerne, der i bundter kommer ud af gavlen. Over alt er andre ledninger ved at vokse frem eller er blevet klippet af. Husets sokkel er mærkeligt formløs, blot en fod, der i farve adskiller sig fra husets vægge og uden funktion andet end at gøre huset utilgængeligt for besøgende.
   Påfaldende er den store sorte geometriske kugle på toppen af taget, der sender associationer til radarstationer, der skal overvåge luftrummet. Kuglen suger stof og energi til sig. Den er magten. Spørgsmålet er, om der er skjulte intentioner  i huset; det er blevet et arkiv for informationer. Vil de derinde kommunikere noget indhold med os herude? Er det sådan som med videnskaberne, at resultaterne forlader laboratorierne med ladninger til det gode og det onde.
 Den ukyndige må stå uforstående over for dette hus, lige som Manden fra Landet i Kafkas fortælling. Hvad er det, der rører sig inde i huset ?
Huset er reduceret, det giver forhåbninger om strømme ud og ind, men disse forhåbninger slukkes.
    Der sker en reduktion af begrebet om et hus, der er ramme for menneskers liv - Torben Ebbesen viser en fantasi om noget ubehageligt; relationerne til menneskers liv er reduceret til det, der handler om at samle trådene, at få styr på tingene, at reducere menneskelig aktivitet til magtrelationer.
   Franz Rosenzweig udtrykte det: Idealismen er redskabet som filosofien benytter til at bearbejde det genstridige materiale indtil det ikke længere gør modstand mod den tåge, der indhyller det
(...) (Der Stern der Erlösung, indledningskapitlet)