Kafka: Foran Loven - hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


Fordringen på anerkendelse

"Man har haft brug for en kritisk teori, der kunne forklare eksistentielle problemer; eksempelvis hvordan identitet skabes, eller hvilken betydning religiøs identitet har, det så vi eksempelvis under Muhammedkrisen. Hvor marxismen reducerede konflikter til at vedrøre mekanismer mellem sociale klasser, så forklarer anerkendelses-teorien individets identitetsdannelse i samspil med fællesskabet," siger Moritz Schramm, medforfatter til antologien Fordringen på anerkendelse. Inden for litteraturen[...] giver teorien et nyt blik på gamle spørgsmål. Både inden for den konkrete tekstanalyse, men også i forhold til spørgsmålet om, hvorfor en kunstner skaber kunst.
"I Franz Kafkas litteratur [...] ligger grundkonflikten i, hvordan anerkendelsen af det særegne individ i samfundet skal lykkes, netop på grund af dets særegenhed eller afvigelse. [..  / ..]  i velfærdssamfundet er økonomiske problemer afløst af nye problemer, fordi ansvaret for at lykkes i høj grad er lagt over på individet. 
Citat fra Information 17. februar 2007:  "Du er sgu god nok"