Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Humanisme og historie

I mit arbejde som historiker  har jeg forsøgt at benytte  Lévinas' sprogrelaterede vending :

Til de menneskelige handlinger for at forme og forandre verden hører det at beskrive, forklare, tilsløre, at skabe orden, danne normer, at kontrollere og at samle tilslutning. Derfor sker det, at når begivenhederne tager fart, så sker der også en ofte voldsom aktivitet med at parterne forklarer, hvad der var motiverne bag deres handlinger. Det sker ikke sjældent, at sandheden tager skade.

Disse aktiviteter er genstanden for undersøgelse af  kritiske historikere.

De tilbøjeligheder, man som person er optaget af, vil man uvægerligt også tillægge andre mennesker, altså også de mennesker, som i fortiden handlede ud fra forudsætninger, som det ofte er en problem for historikeren at få klarlagt.

Her kommer Lévinas' kritik ind med en væsentlig advarsel mod at fjerne tomrummet (afstanden) mellem bevidstheden hos Jeg og den helt Anden.