Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Information - desinformation

Handling   Metode og mål
at udstede et dokument   bruge juridisk sprog for at skabe retsgrundlag
at afgive en beretning   bruge refererende sprog for at etablere facts
at oplyse, rapportere   at leve op til krav om saglighed og objektivitet
at klargøre, forenkle   at leve op til krav om forståelighed
at skildre, berette, referere,    at skabe tillid hos modtageren - åben teknik
at illustrere, levendegøre, portrættere   at imødekomme modtagerens behov for oplevelse
at gøre realistisk   at underordne egne ønsker i en sags tjeneste
at engagere   at betone egne ønsker som almene krav
at tydeliggøre   at målrette opmærksomheden mod bestemte ting
at undlade at informere   at flytte opmærksomheden væk fra det uønskede
at fremstille usandhed/løgn   at sløre ansvar / sammenhæng
at svække modtagerens sunde skepsis    at indflette stiltiende forudsætninger

 

   

 

 

 

 

 

 

Ole Tetens Lund
    26-03-2009