Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Merkavah   (hebraisk: Himmeltronen)  

I tiden efter den romernes ødelæggelse af det andet tempel og nedkæmpelsen af Bar Kochba-opstanden vokser både i Palæstina og i Babylon en mystisk tradition op i samspil og modspil med den rabbinske jødedom. Den ene af disse retninger bygger videre på profeten Esajas beskrivelser af de himmelske væseners lovsange og Ezekiels vision af Himmeltronen.

     De mystiske tekster omhandler de himmelske sale eller paladser, som mystikeren må gennemvandre for at nå frem til Guds tronsal, som befinder sig i det inderste af syv koncentriske paladser. Det er en farefuld færd; ved porten til hvert palads står engle på vagt for at hindre ubudne gæster, de kan kun passeres ved hjælp af indsigt, herunder bestemte magiske navne. Forberedelsen til rejsen og til den ekstase, som rejsen foregår under, sker gennem faste og afsyngelse og fremsigelse af særlige hymner og formularer. det højeste mål er at stå foran tronen og deltage i de himmelske væseners lovsang. [kilde: Karin Weinholt s. 180]

    Den anden retning kaldes Bereshit-traditionen. Hovedværket Sefer Jetzirah omhandler skabelsen. Det menneske, der har indsigt i skabelsens redskaber får derved skabende evner.