Kafka: Foran Loven - hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


Palle Nielsen: Babel

    Palle Nielsens mennesker færdes rundt i byen fremmede for hinanden. Der er nogle stærkt betonede strukturer i billedet, der er vigtigere end at fortælle om individuelle personligheder.
    De perspektiviske linjer er umiddelbart synlige. De forstærkes af den lavt placerede horisontlinje. En anden struktur er måske ikke så iøjnefaldende, men den er til gengæld eksistentielt truende for byens mennesker. De er tegnet ind i en meget stram komposition: fødderne er placeret på en oval imaginær linje, som forstærkes af nogle murbrokker og flyvende papirstumper.

    Figurerne er styret af noget ufrivilligt. De er samtidig fremmede overfor hinanden. De ser i hver sin retning og de har ingen kontakt med hinanden. Og de færdes i en moderne by, hvor bygningerne ofte antager dæmoniske skikkelser. Palle Nielsen skriver: " Mine oplevelser af byen er ikke bestemt af en fast, måske på et andet sted indhentet, livsforklaring eller mytologi. Varsler og muligheder fremtræder med en førstehånds autoritet der gør al teoretisk entydighed og overskuelighed absurd"  (Babel)
   Manden fra Landet i Kafkas fremstilling ville ikke have intellektuelle forudsætninger for at "læse" byens tegn. Måske vil jeg med Palle Nielsens blik på byen kunne nærme mig en forståelse af Manden fra Landet ? Hvis jeg frigør mig fra enhver skolelærdom om billedkomposition? Men nej, det er vel ikke muligt?