Kafka: Foran Loven - hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


En fremmed i byen

    Maleren Erik Henningsen skildrede præcist sin samtids sociale forhold. Fremmede, der kommer til byen med hatten i hånden forstår sjældent ironi. Her er det de forlegne landboere, der ankommer til staden og  må spørge betjenten om vej. Som en refleks tager bonden hatten af, når han taler med øvrigheden. Billedet er malet 1887, et af de år, hvor tilvandringen til byen var ekstra stor og derfor særlig synlig i gadebilledet.
   Kaster dette lys over Kafkas fortælling? Billedet skildrer et andet land i Europa. Bonden kommer til en by i et land, hvor de etniske forskelle var ubetydelige, men han er bevidst om, at han hører til underklassen og kommer som fremmed til et samfund, der er fuldstændigt fremmed fra hvad han har været vant  til.