Kafka: Foran Loven - hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


Babel

Kafka bruger ordet "babelsskakten" - måske som billedsymbol for underverdenen - en idé om død og opstandelse.

1. Mose Bog sætter historien om Babel ind på verdens scene.

Babylon var centrum for Nærorienten i konkurrence med Ægypten. Begge centre gjorde krav på magten - symboliseret ved bygninger i enorme proportioner. Her opstod ideen om Templet.

Gustav Mahler bruger ordet "die Auferstehung" som motiv for sin 2. Symfoni

Jules Verne skrev Rejsen til Jordens Indre

Palle Nielsen: Babel. Fragmenter af Den Fortryllede By. Tegning, radering, linoleumssnit, collage.  Reitzels Forlag 1963