Kafka: Foran Loven -  en kæde af essays af Elias Ole Tetens Lund

Tema:  Identitet og Køn - Individ og Autoritet

Manden fra Landet - hvad var han ?

Europas jødiske mand
- et billede på det fritstillede menneske? den rodløse, der måtte finde
sin styrke i de flytbare værdier ? ---

Jeg ser en modsætning dukke op: mellem den højt uddannede, der vender ryggen til traditionen og religionen, eller den selfmade, der deltager i det moderne samfunds erhvervs- og forretningsliv - og på den anden side  bohemen Kafka, der skriver og søger efter de tabte værdier.

Hvad ved vi om manden - ikke gennem Kafkas korte fortælling, for der er han gjort fuldstændigt abstrakt og tidløs, men ved det billede Kafka giver af sig selv i skikkelse af Josef K - og hvad ved vi om manden i den jødiske historie i Europa ?

- Hvordan europæerne så på de Andre
- Magten, og hvem kunne nærme sig magten
- Jødernes behov for beskyttere
- De jødiske samfund - kehillot - indadtil (
Tradition)
- De jødiske samfunds tradition og krise i 1700-tallets slutning (
Katz)
- Oplysningsbevægelse og chasidisme - reformering af jødedommen
- Emancipationen i kølvandet på de borgerlige revolutioner
- Statusrevolutionen i 1800-tallets slutning
      kirkens reaktion på sekulariseringen
      nationalismen og de nye borgerlige klasser
      socialismen og revolutionen  (
Walzer: Exodus)
      modernisme og holocaust (
Bauman)
- Masserne og antisemitismen
- Zionismen som massebevægelse og som romantisk udfordring.
- Mandighed og kvindelighed.

Er manden virkelig en mand ? -  Køn og Identitet -