Kafka: Foran Loven .. en kæde af essays af  Elias Ole Tetens Lund

Første kreds: Foran Loven - Fortællingen led for led

Franz Kafka: Foran Loven -  original: Vor Dem Gesetz.

Kafka skrev 'Foran Loven' mellem oktober og december 1914. Den blev trykt første gang i tidsskriftet 'Die Selbstwehr' i sept. 1915.  Udgivet i samlingen 'En Landlæge, Fortællinger' 1916.  Teksten er indarbejdet i det 9. kapitel af romanen 'Processen'
, udgivet 1925 af Max Brod.

Fortællingen handler om en dørvogter og en mand, der kommer ind fra landet og ønsker adgang til loven. Kafka har skåret fortællingen ind til benet; resultatet er en næsten bibelsk fortælling. Der sker en forvandling af manden fra landet. Han træder ind i fortællingen som en ganske optimistisk ung mand. Men han ender med at blive en sammensunken, halvblind og gnaven olding, der må dø uden at have opnået noget i sit liv. Overfor ham står en dørvogter, der tilsyneladende er uforanderlig fra begyndelsen til enden. Fortællingen handler om det enkelte menneskes forhold magten. Dørvogteren er en institution, men han bliver gradvist genkendelig som et menneske (hans pelskrave har utøj, hans næse er spids, skægget er langt og tyndt), men til sidst forvandles han til en brølende dæmon.
    Fortællingen handler tillige om den jødiske emancipation i Europa på Kafkas tid - afslaget på ansøgningen om at komme ind på den anden side af porten, ind til Loven. Forhindringen skulle være dørvogteren; men dennes  identitet skifter - snart er han den jødiske indre kontrol der vil holde fast på lovgrundlaget og den religiøse tradition - snart er han omverdenens ikke-jødiske modspiller.  Kafka besluttede sig for at indarbejde fortællingen i  romanen 'Processen'. Fortællingen skifter betydning og fortegn ved denne omplantning. Kafka lod dørvogterens standpunkt blive genstand for en diskussion mellem en gejstlig og  romanens hovedperson Josef K. Denne diskussion kommer jeg nærmere ind på i denne fremstillings "Anden Kreds".
    Der findes utallige tolkninger af denne korte tekst, og internettet flyder over med disse tolkninger.  Hvorfor skulle jeg så bidrage yderligere til dette virvar?  Jeg læser med en historisk synsvinkel; jeg arbejder tillige med billedkunsten ved at etablere møder mellem Kafka og en række billedkunstneres værker fra samtiden og frem til nutiden; endelig studerer jeg jødiske tekster, historie og tradition. Det får betydning for den måde jeg arbejder med Kafkas tekster - først fortællingen Foran Loven - dernæst romanen Processen.
    Mit arbejde med Kafkas tekster har udviklet sig som et 'talmudstudium': inderst står Kafkas tekst i 18 korte afsnit - udenom denne tekst har jeg tilføjet mine kommentarer og kommentarer til kommentarerne. I det medium, som er muliggjort på nettet, sker studiet med tekster, der er bundet sammen i et netværk af tekster.