Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

18. Indgangen for det ene menneske

 

Dørvogteren konstaterer, at det snart er ude med manden, og for endnu at nå hans svigtende hørelse, brøler han ind i øret på ham: "Der er ingen andre end dig, der kunne få adgang her, thi denne indgang var kun bestemt for dig. Nu går jeg hen og lukker den."

 

   Dørvogterens sidste ord virker oprørende og meningsløse. De er provokerende, men de kommer ud af munden på en traditionelt tænkende menneske. Dørvogteren selv vil miste sig eksistensberettigelse, men det er ikke ham, der er offeret i vores historie. Han er næppe heller nogen bøddel. Men han er bestemt heller ikke nogen bevarer af det centrale i jødisk etik - pligten til at bevare liv og at fuldbyrde skabelsen. Kafkas meget negative syn på den religiøse arv slår hårdt igennem her. 
   Det bemærkelsesværdige er, at Kafka under arbejdet med at skrive indarbejder fortællingen i romanen Processen. Kafka lægger den i munden på en gejstlig  i domkirken - som en belæring af Josef K. Romanens hovedperson reagerer instinktivt rigtigt ved at protestere mod dørlukningen.

Manden fra Landet har lige fået at vide, at døren i virkeligheden har stået åben hele tiden. Når den lukkes er det ensbetydende med, at han skal dø.
    Hvad er det for et grusomt spil, der er foregåetHan må i dødsøjeblikket gøre sig klart, at han har forspildt sin chance. Han turde ikke gå ind. Det har givet en række fortolkere ideen om Kafka som eksistentialist.

    Men hvad er det, han er gået glip af? Har han mistet muligheden for selv at blive vogter af adgangen for andre? Hvem er dørvogteren, der ville prøve ham? Kafka havde et personligt opgør med sin fader. Er dørvogteren en sådan faderskikkelse? Den betragtning har givet andre fortolkere ideen om psykoanalysen som en nøgle til Kafka.
   Jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan vriste Kafka fri fra hverken den ene eller den anden skole. Men jeg kan forsøge mig med en stædig læsning af teksten for at se, hvordan den er påvirket af jødiske begreber. Det er ikke det samme som at bringe Kafka frelst tilbage til jødedommen som en choser bitshuvah, en omvendt.