Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Byvåbnet af Franz Kafka (uddrag)

     Da man byggede Babelstårnet, var alting til at begynde med så nogenlunde i orden, ja ordenen var måske for stor, man tænkte for meget på vejvisere, tolke, arbejderboliger og forbindelsesveje, som havde man århundreders frie arbejdsmuligheder foran sig. Den dengang herskende mening gik endog i retning af at man slet ikke kunne bygge langsomt nok; man behøvede slet ikke at overdrive denne mening ret meget førend man kunne vige tilbage for overhovedet at lægge fundamenterne. Man argumenterede nemlig således: Det væsentlige i hele fortagendet er tanken om at bygge et tårn der rækker ind i himmelen. Ved siden af denne tanke er alt andet underordnet.
     [....]
     Menneskehedens viden tager til, bygningskunsten har gjort fremskridt og vil gøre flere fremskridt, et arbejde som vi er et år om, vil om hundrede år måske kunne udføres på den halve tid og tilmed bedre, mere holdbart... Snarere kunne man tænke sig, at den næste generation med sin mere fuldkomne viden ville finde den forrige generations arbejde slet og rive det byggede ned for at begynde forfra.....

citeret efter Franz Kafka: Efterladte fortællinger