Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Nægtelse af det individuelles ret

    Udgangen på Kafkas fortælling Foran Loven  forløber således: Dørvogteren skælder ud på Manden fra Landet: "Hvad vil du have at vide?" - det lyder som en replik fra familien Kafkas samvær ved middagsbordet. Faderen vil tale om "sager" - men hvad vil Franz ?   Handler samvær om at udveksle fakta ? Faderen bebrejder sønnen: "Du er umættelig". Men Franz tænker i andre baner: "Alle stræber dog efter loven," svarer han igen.  Faderen bøjer sig ned mod sønnen og virker som forvandlet til en kæmpe. Sønnen holder op med at diskutere.
    Allerede i denne vending viser han ulyst til at afsløre sit personlige motiv. Når han hævder, at alle gør det samme - "at stræbe efter loven" - kan der deri ligge et ønske om at skjule sine egne personlige ønsker for faderen eller dørvogteren. Han ønsker at dække sig ind under normaliteten, og at hævde, at det ligger i menneskets natur at stræbe efter loven. I virkeligheden er det en skjulemanøvre. han har gang i.
    Ifølge en anden tolkning ville han kunne sige, at Jeg ikke betyder noget, da Jeg er det samme som Alle Andre. Hvis den opfattelse har noget for sig, viser der sig hos Kafka en 
tro på en ubønhørlig struktur bag virkeligheden. At være det samme som den Anden eller Alle Andre er at underkaste sig et herredømme. I mødet med den Anden kan Jeg intet  modtage fra den Anden ud over det, som allerede findes i mig. Det en forestilling som har sin rod i sokratismen, siger Lévinas, og  denne ide har grundlagt terroren. Franz føler sig påtrykt af faderen Hermann, som forventer sig karriere af ham. Han skal være som de andre og lade være med sit evindelige skriveri.  Når Franz udkommer med en bog er faderen uinteresseret og siger: læg den på natbordet
!