Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund
                              tilbage til entré

 Kafkas tekster     henvisninger til listen markeres med en  {                                                               

Franz Kafka: Der Prozess udgivet 1925 af Max Brod
                    
uddrag med noter og kommentarer på dansk

Franz Kafka: Vor Dem Gesetz, originalteksten  Vor dem gesetz
                Franz Kafka: Fortællinger, red. Isak Winkel Holm (2008) s. 251
                    Teksten skrevet mellem oktober og december 1914, og 
                    trykt første gang i tidsskriftet Die Selbstwehr, sept. 1915
                    Udgivet i samlingen En Landlæge, Fortællinger 1916

Franz Kafka: Foran Loven, oversat af Villy Sørensen.
                    trykt i: Dommen og andre fortællinger.1967   side 158-159

Franz Kafka:  Processen, oversat af Per Øhrgaard (Gyldendal 1981)
                    her citeres efter Gyldendal Paperback 2005.
                    Fortællingen Foran Loven findes indarbejdet i romanens
                    9. kapitel: I domkirken s. 228-230 Kommentarerne s. 230 - 236
                    udspilles som en samtale mellem Josef K. og præsten, der samtidig
                    er dommer i processen mod K..
Achtung vor der
Schrift

Franz Kafka: Aforismer og andre efterladte skrifter.
                  Udvalg, oversættelse forord og noter ved Uffe Hansen.
                  Roskilde Bogcafé 1999 
                 
Franz Kafka: Amerika ( Gyldendals Bekkasinbøger 1964)

Franz Kafka: "Kære far, forstå mig ret - " Kafkas brev til sin far. oversat af Villy Sørensen (1993)
               Kafka: Brief an den Vater

Franz Kafka: Fortællinger, red. Isak Winkel Holm (2008) heri Villy Sørensens oversættelse s. 165-166
                    Oversat, med indledning af Villy Sørensen. (Nansensgade Antikvariat. 1993)

Franz Kafka: Efterladte Fortællinger, red. Isak Winkel Holm (2008) heri  fortællingen Byvåbenet s. 280-281

Franz Kafka: Tagebücher 1909 - 1923.  (1997) S. Fischer Verlag

Litteratur

Andersen, Troels: Jens Adolf Jerichau (1890 - 1916)
                       En biografi og en fortegnelse over hans værker (1983)

Bauman, Zygmunt : Modernitet og Holocaust . Reitzels Forlag. 1994 
 

Besekow, Sam : Fra Majonæsekvarteret til det kongelige teater (1993)

Boyarin, Daniel : Unheroic Conduct.
                       The Rise of Heterosexuality and the Invention of th Jewish Man, 1997

Brandes og Europa af Olav Harsløf og Jørgen Knudsen

Buber, Martin : Menneskets vej efter den chassidiske lære. Forlaget Mimer  1991 

Buber, Martin : Jeg og du . Kbh 1992 -  
    
heri forord af Henning Eichberg: At vente ved porten. 

Canetti, Elias: Kafka's other Trial. The Letters to Felice. Penguin books 1982

Crumb  |  David Zane Mairowitz og Robert Crumb: Kafka for begyndere 
( www.batzer.dk 1993)

Dencik, Lasse: Jødedom og modernisme. i: Alef (tidsskrift) nr 9,1993 

de Wilde, Edy Louisiana Revy 1980 nr.2

Elon, Amos: Herzl (1975 da.udg. 1978) om Dreyfuss-affæren s. 113-115

Elon, Amos : The Pity of it All. A Portrait of Jews in Germany 1793 - 1933
                  (Penguin Books 2004)

Feldt, Jakob : The Israeli Memory Struggle. 
                     History and Identity in the Age of Globalization, 2007

Feldt, Jakob Egholm:  Trans-nationalisme. Fra jødiske Luftmenschen til stolte zionister [2009]

Fordringen på anerkendelse [Antologi]
                    red.  Henrik Stampe Lund, Anders Petersen, Moritz Schramm, Rasmus Willig

Frankl, Victor: Psykologi og eksistens (1947. Dansk 1973)

Freud, Sigmund: Michelangelos Moses
                  
i: Konst och psykologi. Konstpsykologiska texter utgivna av Sven Sandström. 1970 s. 185- 205
                   Projekt Gutenberg-De: Freuds samlede værker offentligt tilgængelige fra januar 2010

Frieden, Ken: Freud's Dream of Interpretation 1990, State University of New York
 

Fromm, Erich : Flugten fra friheden. Kbh. 1963 


Nietzsche
Golomb, Jacob (ed.): Nietzsche and Jewish Culture (
Routledge 1997)
                    heri: Stanley Corngold: Nietzsche, Kafa and Literary Paternity.
                       og Jacob Golomb: Nietzsche and the marginal Jews.

Hansen, Uffe: Franz Kafka biografi  artikel i Den Store Danske Encyklopædi

 

Hoffmann, Birthe og Lilian Munk Rösing. Red.  ”Det onde i litteraturen” (antologi)
et festskrift tilegnet dr. phil. Uffe HansenAkademisk Forlag A/S, 2003.
                 heri:  Isak Winkel Holms læsning af Kafkas ”Slottet”

Israel, Joachim : Martin Buber. Dialogfilosof och sionist. Natur og Kultur,Stockholm 1992 . 

Jewish Political Tradition, The
- vol 1.  Authority  ed. Michael Walzer, Menachem Lorberbaum, Noam J. Zohar.  Yale Univ Press, 2000
- vol 2. Membership ed. Michael Walzer, Menachem Lorberbaum, Noam J. Zohar. Yale Univ Press, 2003

Katz, Jacob : Tradition and Crisis. Jewish Society at the End of the Middle Ages [1500 - 1780]
                   The Free Press of Glencoe  (1961)

Kitaj. By Marco Livingstone (Thames & Hudson1992, Phaidon Press 1999)  

Klee:   Carola Giedion-Welcker: Paul Klee i dagbogsnotater og breve. (da. udg. 1963)

Kont, Birte : Skyldidentiteten hos Franz Kafka -
                  en moderne jødisk tvivlers livtag med loven.
                  Nansensgades Antikvariats Forlag 2002    
    
             Birte Kont skriver om retfærdighedsbegrebet og om Kafkas
                  tanker om retfærdighedstabet s. 74 - 84. 

Kont, Birte : Den kolde dom over jøden Kafka. Kronik
                  
www.birtekont.dk/artikel3.html

Kont, Birte : Kafka, konflikterne og kærligheden
                  (kronik Jyllands Posten 21. februar 2004

                  
www.birtekont.dk/artikel2.html

Kunst :      Hvad Kan Kunst Fremkalde ?
                 af Elias Ole Tetens Lund  med inspiration  fra Søren Hede og 
                  fra Werner Hoffmann: Kunst was ist das?  Cras nr. 15, 1977 s. 128

Levi, Primo: Hvis ikke nu, hvornår så? (italiensk 1982, da.udg. 1986) 

Lévinas, Emmanuel : Totalitet og Uendelighed. Et essay om exterioriteten.
                   På dansk ved Manni Crone. Hans Reitzels forlag 1996

Malevitj, Kasimir . Hans Liv og Virke. Jeannot Simmen, Kolja Kohlhoff:  (Könemann 2000)

Melchior, Bent : Afskedsprædiken i Københavns Synagoge 
                   d. 17. august 1997 (referat af Elias Ole Tetens Lund)
shoftim

Mosebøger, De fem Mosebøger, Chamisha Chumshei Torah
                   med ny dansk oversættelse af Bent Melchior, Mosaisk Trossamfund i København, 1977

Nielsen, Palle: Babel. Fragmenter af Den Fortryllede By.
                    Tegning, radering, linoleumssnit, collage.  Reitzels Forlag 1963

Nielsen, Palle: Timebog / Hour Book af Jytte Rex, 2008
                    heri: Husene er ikke på vores side - om det mentale og det
                    monumentale hos Palle Nielsen, af Poul Erik Tøjner ( s. 218 - 223)

Oz, Amos: Erindringer og kærlighed og mørke. 2005
                    (oversat af Hanne Friis)

Parker, Tam K. : Emmanuel Levinas - Where Philosophy and Jewish Ethics Meet

Pawel, Ernst : Franz Kafka . Fornuftens Mareridt. En Biografi.
                  
(originaludgave 1984; dansk udg. 1992)  

Peris, Risa : The Unknowable: Meditations on the Law / the Kafka Projekt
                www.kafka.org/ 
(+ varia)

Plaut, W. Gunther : The Torah. A Modern Commentary. [1981] Revised Edition. URJ Press. N.Y. 2006

Pundik, Herbert: Breve til Sussi. Indblik og udblik , 2007.

Rabbi Nachman's Stories, Translated by Rabbi Aryeh Kaplan, Breslov Research Institute, 1983.
                  Rabbi Nachman af Breslov, Ukraine  (1772 - 1810)

Rosenzweig:  Franz Rosenzweig. His Life and Thought. Presented by Nahum N. Glatzer.
                   (Hackett Publishing Company 1998) 
                   heri er samlet centrale uddrag af Der Stern der Erlösung (orig.1921)   

Rosenzweig, Franz: Der Stern der Erlösung.
Volltext

Schramm, M.: Individualitet og socialitet. Om kampen for anerkendelse i Franz Kafkas forfatterskab.
                  i: Fordring på anerkendelse. Moritz Schramm, Rasmus Willig, Anders Petersen,
                  Henrik Stampe Lund (red.). Klim, Århus 2006.

Bruno Schulz:  Sanatoriet under timeglasset [polsk 1937]
                   med efterord af Karsten Sand Iversen, Batzer & Co, 2007

Siddur. Den jødiske Bønnebog. København 2002

Siddur Lev Chadash. ULPS, London, 1997

Simonsen, Andreas : Grundtanker i jødedommen.(1989)
                               
www.andreas-simonsen.dk/

Sloterdijk, Peter :Kritik af den kyniske fornuft (1989) 

Spang Hanssen, Ebbe : Kulturblindhed. Et forsvar for de humanistiske studier.(1977)

Sørensen, Villy: Kafkas digtning. (Gyldendal 1968)  om Processen s. 97 - 125

Tandrup, Leo: På sporet af Michelangelo, 1994 - om Moses  s. 83

Taureck, Bernhard : Lévinas - en indføring. På dansk ved Henning
                     Vangsgaard. Hans Reitzels Forlag (1995)

Thing, Morten : Jiddishland i København. Den jødiske indvandring 1905 -14 (2005)

Thing, Morten: De russiske jøder i København 1882-1943 (2008)

Trachtenberg, Joshua : Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion [1939] 
                      PENN 2004 -                   
                      heri omtales bl.a. kabbalisternes ombogstaveringer og acrostik

Tøjner, Poul Erik : Per Kirkeby: Maleri (2008) Foto s. 102-103 -
                     (Billedet hænger på Louisiana, Humlebæk)

Wagenbach, Klaus: Franz Kafka. Billeder fra hans liv. Vandkunsten 2009

Walzer, Michael: Exodus and Revolution (1985)

Wassermann, Jakob: Mein Weg als Deutscher und Jude (1921)

Weinholt, Karin : Jødedommen - en udfordring (1997)

Wivel, Klaus : Næsten intet. En jødisk kritik af Søren Kierkegaard. Kbh. 1999
 

Links: 

Projekt Gutenberg-De: Kafka.htm

www.kafka.org

www.geocities.com/univbelkafka/bibliabout.htm

Ursula Lohmann: Im Jahr 1915 traf sich Kafka mehrmals mit Georg  Langer
www.ursulahomann.de/FranzKafkaUndDasJudentum/

Georg Langers Erinnerungen an Kafka: www.franzkafka.de/franzkafka/fundstueck_archiv/fundstueck/482510

Midrash

Portrætgalleri  http://mek.oszk.hu/kiallitas/kafka/fenykep.htm
 

  otel@mail.dk