Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Magt og ydmygelse

   Magt og ydmygelse hænger sammen i Kafkas fortællinger. Josef K. i Processen fik den besked, at  "retten ikke ønsker noget af dig. Den tager imod dig, når du kommer, og den slipper dig når du går."  Ydmygelsen består i ligegyldigheden fra dem, der skulle varetage skelnen mellem det gode og det onde. Der er andre magter, der eksekverer dommen.

   Canetti udpeger stederne i Dommen, Forvandlingen, Processen og  Slottet (s. 67) -    Kafka stod i en kamp med faderen om magten, siger Canetti (p. 66) Som forfatter har han ekspertise i magt.
   "Skønt han frygter magt under enhver form, skønt det virkelige mål for hans liv er at fjerne sig fra magten i hvilken form den så end dukker op, afslører han den, identificerer den, giver den navn og skaber figurer af den i hvert et tilfælde, hvor andre ville acceptere den som noget ganske almindeligt" (p. 67)
   I Straffekolonien er fangen som en hund, der blot skal fløjtes på, så vil den komme frivilligt hen til afstraffelsen. Josef K henrettes som en hund.