Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Willumsen og transfænomener i kunsten

    Den danske billedkunstner J.F.Willumsen arbejdede på "Det store Relief" i 35 år (1893 - 1928).  Her forestillede han sig, at mødet mellem de viljesbetonede og de hensigtsløse drifter var grundlæggende for udviklingen i menneskelivet. I relieffets midte ses to mandspersoner - den ene seende, den anden blind - den seende fører den blinde. Den seende har en figurgruppe oven over sin højre arm: en mand og en kvinde - manden med et stort hoved, der symboliserer tanke og humanisme, men han er iført kvindetøj  -  kvinden med et lille aggressivt ansigt og iklædt en krigers dragt. De to symboliserer perverterede kønsidentiteter.  I den modsatte side er to figurgrupper oven over den blinde mands venstre arm: Forrest er en mand og kvinde, nøgne og forgyldte - bag dem en langskægget mand iført en buskedragt, der fører en barmfager kvinde ved hånden. Rundt om de her nævnte figurgrupper svæver og svømmer 14 menneskefigurer dels som relieffer, dels som helskulpturer. Helt nede i forgrunden findes stiliserede bølger. Bevægelsen i disse figurer sker imod urets retning. Det virker som en malstrøm, hvor nogle bliver suget med rundt.
  
Det store relief er gennemgået en lang proces gennem skitsetegninger og gipsskitser.  Det endelige resultat virker voldsomt og anmassende, ind i mellem frastødende på mig. Hvorfor? Grunden søger jeg dels i noget æstetisk, dels i noget der handler om mands- og kvindeidealer. Den kvindelige mand med opsat hår, der lægger en beroligende hånd på den kvindelige amazone er vist i samme synsvinkel som magtens mænd på mønten. Hans krop derimod er skjult af en kjole. Der er en dyb modsætning mellem hans ånd og hans krop. Han er i den forstand i familie med den allegoriske figur "Ecclesia"  på Strasbourgs Katedral. Gotikkens ikonografi brugte kvindeskikkelsen som symbol for kirken eller Ecclesia, som den udadfarende åndelige magt i middelaldersamfundet, der  garanterede for samfundsordenen og retfærdigheden.

Willumsens humanistiske kvindelige mand er ikon for fornuften, omtanken og humanismen. Det er ham, der skal sikre samfundet mod aggressionen og krigen i skikkelse af kvinden i krigerdragt.

Freud drømte om uddannelse som løsningen på jødernes problem: Det var en europæisk dannelse, der skulle danne værn om dem. De skulle være i stand til at overskride nationale og sociale grænser ved at uddanne sig så godt som muligt. Freuds dannelsesdrøm skulle redde børnene.  Willumsen er for meget dekorativ og optaget af kroppene som glat hud i de 14 skikkelser, der snurrer rundt mod uret. Det er de hensigtsløse drifter, der styrer livet hos dem. Den seende og den blinde, der føres af den seende, er de, der skaber balancen - de er begge hos Willumsen repræsentanter for viljen til det gode samfund. Willumsen forsyner dem med store, ædle hoveder, og se ser lige frem mod os. Vi, beskuerne står i kaos - de vender ansigtet ud mod os og vender ryggen til transfænomenerne i de øvrige figurgrupper.