Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Exodus og revolution

Manden fra Landet er overladt til sig selv på en radikal måde. Han kan ikke tænke sig en lederskikkelse, der skal føre ham ud af slaveriet.

Michael Walzer: Exodus and Revolution

Kapitel 2: The Murmurings: Slaves in the Wilderness. Forfatteren forfølger ideen om at det slavegjorte folk er ude af stand til at befri sig selv og ikke selv kan begribe, hvad befrielse er for noget. Han genfinder ideen om, at der skal komme en revolutionær leder udefra, hvis livserfaring er væsensforskellig fra de undertrykte mænd og kvinders erfaring. (p. 65) 

Cover: Shalom af Safed: Exodus (detalje)