Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Ka i ægyptisk mytologi

   I ægyptisk religion er Ka livskraften eller en afdød persons åndelige dobbeltgænger. Den kongelige Ka symboliserer faraonens ret til at herske, en kraft der gik i arv fra den ene farao til den anden. 

   Når det kan synes interessant at inddrage ægyptisk mytologi i sammenhæng med Kafka skyldes det hans eget valg af navne i romanen Slottet. Her lader Kafka hovedpersonen K synke ned og bo hos Pepi, der er en falden kvinde, men navnet Pepi er tillige navnet på en ægyptisk farao fra Det gamle Rige. Ægypten var i gnostisk symbolbrug hjemstedet for alt mørkt og dæmonisk.