Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

 Denne verdens erfaringer mod stræben efter åndelig virkelighed

Manden fra landet har en vag fornemmelse af, at der er noget galt her ved porten. Han retter mistanken mod den anden og mod systemet i stedet for at rette det mod sig selv. Det faktum, at dørvogteren relativerer hvor magtfuld han er, bringer manden fra landet ind på et forkert spor.  Han bringer sine erfaringer fra denne verden med sig.
I sin fantasi forestiller han sig, at vogterne længere inde også lader sig korrumpere.  Alligevel holder han fast i sin vage fornemmelse: at der er noget godt at hente inde bag forhindringerne.


Kafkas søgen efter et svar på, hvad der virkeligt, denne verden eller en åndelig verden.
Læs videre i  Stanley Corngold: Nietzsche, Kafa and Literary Paternity p. 150 -152


erfaringerne fra denne verden med korruption  overfor Kafkas søgen efter en åndelig verden.

Nietzsches prægning af Kafkas gnosticisme


Corngold citerer Harold Bloom( 1987): "The heavens assault Kafka's bodily ego ... but only through his own writing" (p. 151) Corngold fortsætter: writing is therefore also the place where the heavens can be resisted - or joined. The task of the negative can be accomplished through the sole covenant in which Kafka trusted: the covenant of writing. He turns to a Hebrew variant of Kunstreligion - thus Walter Sokel - a mode of transcendence, an artistic practice, that is moral not because it attempts to discern Good and Evil (...)  but because as an autonomous activity it is the sole appropriate form of striving for purity and thruthfullness. Nietzsche wrote: "Am I understood? The selfovercoming of morality, out of thruthfullness; the self-overcoming  of the moralist, into his opposite - into me - that is what the name of Zarathustra means in my mouth (n 58: Nietzsche:  Ecce Homo. Why I am a destiny 3, p. 784 ) Kafka wrote on 25 September 1917: "I can still have passing satisfaction from works like  A Country Doctor, provided I can still write such things at all ... But happiness only if I can raise the world into the pure, the true, and the immutable. ( n. 59 Kafka : Diaries 1914 - 1923, p. 187)