Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Zionisme - hvilken indflydelse ?

Kafka var knyttet til en kreds af venner, Max Brod, Felix Weltsch, Hugo Bergman.  Det var en gruppe, der ydede bidrag til det zionistiske tidsskrift Selbstwehr. Navnet Selbstwehr var etymologisk nært til ordet auto-emancipation, dvs. selv-frigørelse - altså bestræbelserne på blandt unge jøder at befri sig fra den gamle ghetto-mentalitet. Et andet forum, der fik betydning for zionismen i Prag var foreningen Bar Kochba, som Weltsch var formand for 1910-13. Bar Kochba var oprørsleder mod den romerske besættelsesmagt i det andet århundrede a.t.
   Carsten Schmidt, forfatter til biografien om Felix Weltsch, viser hvordan Martin Buber fik betydning for prager-kredsen. Men han medgiver, at det først er i sene erindringer, at Weltsch giver Buber en stor betydning for ham selv og Max Brod. Kilden til Bubers synspunkter fremgik af tre taler i Prag 1909-1911 i foreningen Bar Kochba. (Carsten Schmidt 2010, s. 107-08)

Dora Diamant hævdede i et interview med Felix Weltsch, at Kafka var stærkt engageret i den zionistiske bevægelse: "Es gibt kein Wort, um die Intensität dieses Interesses auszudrücken. Mit Zittern hörte er zu. Es war ein Miterleben seltenster Art" (citeret fra Carsten Schmidt, 2010, s. 282)

foto: Felix Weltsch