Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

 Josef Ka

Josef K. er en mand, der uden at kende årsagen bliver arresteret og trukket igennem en retsproces. Den ender med at han bliver henrettet "som en hund".  Navnet Josef K er gådefuldt. Lad mig udvikle en teori herom: Hans meget korte efternavn må skulle udtales Ka.  Ka er en stavelse der findes to gange i Kafkas navn, og  Ka  er den tyske udtale af bogstavet K.
    Ka  skjuler en betydning. På hebraisk er Ka en ombogstavering af en påkaldelse af Gud, "Jah". Den jødiske mystik havde rige traditioner for ombogstaveringer.  "Kah" er en tilsløret påkaldelse af den guddommelige skaber. Josef Ka bliver således en magtfuld sammensætning af navne.
    Romanens hovedperson  bærer navnet, der henviser til den af patriarken Jacobs sønner, den mest elskede søn, som blev forhadt af sine brødre, fordi han havde utåleligt høje drømme om sig selv. De planlægger at dræbe ham, men den ene broder afværger det, og han blev i stedet solgt som slave til Ægypten. Han skulle igennem den dybeste fornedrelse som fange i et fængsel.  Men ved en fabelagtig vending i fortællingen bliver Josef  den mest betroede mand hos Farao.
    Det var Josefs tydning af Faraos drømme om den forestående hungerkatastrofe der gav anledning til hans udfrielse af fængslet. Han blev udpeget som leder af programmet for landets overlevelse under hungersnøden. Det var Ikke bare en ud af mange katastrofer, men den ene, der rangerer i voldsomhed på linje med syndfloden. Inde i den lange historie om Josef aner læseren fortællingen om Guds plan. Og det er naturligt at rette en anklage mod Gud: Hvorfor skal det være nødvendigt at lade mennesker lide så stor nød for at virkeliggøre Guds plan.

    En vigtig pointe for Josefs historie er, at det ikke var tilfældigheder, men en plan om folkets udfrielse, der stod på spil. Da hungerkatastrofen bredte sig til nabolandene blev Josefs brødre tvunget til at drage til Ægypten. Her møder de ham uden at genkende ham. Efter mange forviklinger giver han sig til kende for dem. Brødrene frygtede hans hævn med god grund. Men Josef var blevet modnet af sin modgang og var nu hævet over hævntørsten og trøstede sine brødre med at han  var blevet sendt af Gud "forud for jer for at redde liv".  (
1. Mose Bog 45, 5)
    Josef K er gådefuld fordi hans navn indeholder en meget kraftfuld kombination af symboler på udvalgthed og kontakt med Skaberen. Dette står i skarp kontrast til hans magtesløshed i romanen Processen.
Victor Frankl står på Josef Drømmetyderens side med sit råd om ikke at "spørge, hvad meningen med ens liv er, mennesket må hellere indse, at det selv spørges. Hvert menneske bliver spurgt af livet, og det kan kun svare livet ved at svare for sit eget liv.."(Frankl s. 112f.) Dog med den forskel, at Josef ikke blot måtte svare for sit private liv, men for hele slægtens overlevelse. 

Gustave Doré: Josef giver sig  til kende