Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Villy Sørensen: Tolkninger af  Processen

Villy Sørensen udsendte 1968 sin tolkning af romanen Processen hvor han udstak
en række planer for tolkningen. Kapitelinddelingen lyder således:

  • Karriere og proces

  • Den forurettede ret

  • "Loven" og samfundets love

  • Processen som psykisk proces

  • Skyld og seksualitet

  • Fagmanden

  • Kunstneren

  • Præsten

  • Processen som historisk proces

  • Processen som tolkningsproces

Isak Winkel Holm har en kritik af Villy Sørensen i artiklen  Konstruktionen af Kafka.
Han finder, at der er to forskellige ærinder i Kafkas digtning. Villy Sørensen er ikke bare ude på at
fortolke hvorfor Gregor Samsa en skønne dag vågner op som et kæmpestort kryb med små hvide,
kildende prikker på undersiden, han vil også forklare det danske læsepublikum hvorfor de nu skal
finde sig i at læse den slags. Ambitionen er med andre ord ikke bare fortolkende, men også
forklarende, ikke bare hermeneutisk, men også  litteraturpolitisk: Kafka skal føres i marken
som argument mod 60'ernes larmende rindalister. Villy Sørensens konstruktion af det danske
Kafkabillede går med andre ord hånd i hånd med en anden mere omfattende konstruktionsopgave
der for nylig er blevet betegnet udmærket som Villy Sørensens "modernismekonstruktion" [IWH s. 1]