Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Stedfortræderens snigløb

Direktørens stedfortræder snigløber Josef K., da han må forlade banken for at tage hen til kunstmaleren Titorelli. K. er stærkt presset p. gr. a. meget arbejde i  oven i bekymringerne over processen mod ham.

s. 149-50 udvikles et tæt replikskifte mellem tre ventende personer, der vil tale med K.  Han tager overfrakke på og er på vej ud, men så kommer direktørens stedfortræder og blander sig. Kafka skriver:

"Som direktørens stedfortræder dog forstod at sætte sig på alt det, som K. nu nødtvungent måtte give fra sig! Men gav K. ikke mere fra sig end strengt nødvendigt? Mens han med ubestemte og - det måtte han indrømme for sig selv - meget beskedne forhåbninger rendte hen til en ukendt maler, led hans anseelse her ubodelig skade...." 

Fortsættelsen af teksten leder hen på en konfrontation mellem K. og stedfortræderen, hvis ansigt - med "meget stramme rynker ikke syntes at være tegn på alder, men på kraft" (s. 150) - det minder om en person i romanen Slottet: Sortini.

I Kafkas roman Slottet fortælles om en diskret embedsmand, Sortini. Det er en lille skrøbelig eftertænksom herre, noget der var påfaldende for alle der overhovedet lagde mærke til ham, var den måde panden hos ham lagde sig i rynker på, alle rynker – og der var en mængde, selv om han sikkert ikke er over fyrre – trak sig nemlig ligefrem vifteagtigt ned over panden til næseroden, jeg har aldrig set noget lignende" (Kafka Slottet 2001 s. 191) De vifteagtige rynker må ifølge Isak Winkel Holm "tolkes i sammenhæng med romanens gennemgående vindmetaforik: det er Sortini der får den onde vind til at blæse; det er med andre ord ham der udsteder de fjerne fremmede påbud som man kun se konsekvenserne af, men aldrig får indsigt i." (I. Winkel-Holm: Sortinis Rynker)

I Processen er denne figur ikke udviklet så markant. Men der er ikke tvivl om, at stedfortræderen er en type kollega, der med sine meget stramme rynker virker undergravende på Josef K.s position - stedfortræderen er et magtmenneske, der kører sit eget spil.