Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Erich Auerbach om den bibelske fortællestil

I indledningskapitlet til "Mimesis" foretager Auerbach en sammenligning mellem Odysseen og den bibelske fortælling om Abraham og Isak. (Danske oversættelse, 1965, s. 11- 37) Forfatteren stiller to fortælletyper op over for hinanden: den homeriske og den bibelske.