Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Opbruddet - Rejsemålet

Franz Kafka: Der Aufbruch
Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeutete. Er wusste nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte: »Wohin reitet der Herr?« »Ich weiß es nicht«, sagte ich, »nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.« »Du kennst also dein Ziel«, fragte er. »Ja«, antwortete ich, »ich sagte es doch: ›Weg-von-hier‹ – das ist mein Ziel.« »Du hast keinen Eßvorrat mit«, sagte er. »Ich brauche keinen«, sagte ich, »die Reise ist so lang, daß ich verhungern muß, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein Eßvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.« (1921)

Opbruddet.

Jeg befalede at min hest skulle hentes frem fra stalden. Tjeneren forstod mig ikke. Jeg gik selv ud i stalden, sadlede min hest og besteg den. I det fjerne hørte jeg lyden af en trompet, jeg spurgte ham hvad det betød. Han vidste ingenting og havde ingenting hørt. Ved porten standsede han mig og spurgte: "Hvor rider du hen, herre?" "Jeg ved det ikke," sagde jeg, "blot væk herfra, blot væk herfra. Hele tiden væk herfra, kun sådan kan jeg nå mit mål."  "Du kender altså dit mål," spurgte han. "Ja," svarede jeg, "det sagde jeg jo. 'Væk-herfra', det er mit mål." "Du har ingen proviant med," sagde han. "Jeg behøver intet, sagde jeg, "rejsen er så lang at jeg må dø af sult hvis jeg ikke får noget på vejen. Ingen proviant kan redde mig. Det er jo heldigvis en i sandhed uhyre rejse." (i: Efterladte fortællinger s. 292 oversat af Isak Winkel Holm)

My Destination

I called for my horse to be brought from the stable. The servant did not understand me. I myself went into the stable, saddled my horse and mounted. In the distance I heard a trumpet blast. I asked him what it meant but he did not know and had not heard it. By the gate he stopped me and asked "where are you riding to sir?" I answered "away from here, away from here, always away from here. Only by doing so can I reach my destination." "Then you know your destination" he asked. "Yes" I said "I have already said so, 'Away-From-Here' that is my destination." "You have no provisions with you" he said. "I don't need any" I said. "The journey is so long that I will die of hunger if I do not get something along the way. It is, fortunately, a truely immense journey." (transl. Alex Flores)