Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Metafysik

At metafysikken er oppositionaliserende, betyder

at den er en tænkning i oppositioner eller motsætningspar, så som subjekt/objekt, sandt/falskt, godt/ondt, Gud/verden, mand /kvinde, og så videre. 

At metafysikken  er hierarkiserende, betyder

at modsætningsparrene organiseres på en sådan måde at den ene polen i oppositionen bestemmes som primær i forhold til den andre. Sandhed opfattes som mere  grundlæggende end falskhed, det gode ses som overordnet det onde, Gud bestemmes som oprindelig i forhold til verden, og så videre. 

At metafysikken repræsenterer en privilegering af nærværets værdi, vil sige

at de begreber som bestemmes som primære associeres med nærvær, mens de som bestemmes som sekundære associeres med fravær.....