Kafka: Foran Loven -  hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund

Maimonides

Kafka bidrog til en moderne læsning af  den klassiske jødiske filosof Rabbi Moses ben Maimon (Maimonides).

Rabbi Moses ben Maimon (1135-1204) skelnede mellem de mennesker, der holder budene og kun lige er i stand til at skimte Gud, og de lærde, der forsker i skrifterne og står ved indgangen til slottet, og endelig  filosofferne, der stræber efter at erkende det Højeste og er kommet indenfor i slottet og leder efter døren, der fører ind til Gud selv. Når manden er ude af stand til at trænge ind i slottet, er det et billede på, at  han selv om han håber på et andet udfald dog accepterer sin skæbne.

Manden er bundet fast til det hierarki, som kendes fra Platons hulebillede: der er de almindelige mennesker, der er soldaterne og der er filosofferne. De første ser kun skyggebilleder,  soldaterne kender kun hulen og deres eget begrænsede univers; men det er kun filosofferne, der ser virkeligheden udenfor hulen. Hvorfor stillede Kafka ikke krav til  Manden fra Landet om uddannelse ? 

Ben Shahn lader Maimonides vise en befaling: Lad din tunge sige: Jeg ved ikke, og du skal gøre fremskridt. Kafka tager  stilling til sin egen tids skæbnetro. Han går i rette med det upersonlige samfund. Ansvaret lægges på dem, der udfører magtfunktioner, men disse personer er ikke i stand til at indse, at de har et ansvar: De udfører kun ordrer. Man kunne hævde, at Kafka lægger et ansvar på den, der ikke vover at tage kampen op med "systemet". I romanen "Processen"  skildrer Kafka dog denne kamp med systemet og anklagerne som en umulighed.

Billedet: Ben Shahn: Maimonides, 1954  (fra: CommonMan Mythic Vision, 
The Paintings of Ben Shahn, by Susan Chevlowe,  The Jewish Museum, N.Y