Kafka: Foran Loven - hypertekstualiseret af Elias Ole Tetens Lund


 Stedløshed

    " I loven, jeg har ganske vist ikke læst den, står der naturligvis på den ene side, at den uskyldige frifindes, men på den anden side står der ikke i den, at dommerne kan påvirkes." Josef K. er på besøg hos "retsmaleren" Titorelli for at få råd om den rette strategi for ham i processen mod ham. (syvende kapitel i Processen) Maleren fortsatte: "Nu har jeg imidlertid oplevet det modsatte af dette. Jeg kender ikke til en eneste  virkelig frifindelse, men derimod nok til mange påvirkninger.  Det er naturligvis muligt, at der i mange af de mig bekendte sager ikke forelå nogen uskyld. Men er det ikke usandsynligt? I så mange sager ikke en eneste uskyld? " (da. udg. s. 164-165). Josef K bliver mere og mere usikker på, om det er muligt at blive frikendt for anklagerne. Trods det tragiske i resultatet er der en satirisk tegning af denne besynderlige maler med hans monopol på at male rettens personer.    
   Den amerikanske kunstner R. B. Kitaj synliggør fornemmelsen af den manglende sikkerhed - hvor skal han sætte sin fod, hvor kan han finde hvile i disse tomme haller? Alt er tomhed. Ingen skyer kommer til syne i tagvinduerne.  Der er ingen lyskilder, og søjlerne kaster ingen skygger. Rummet er forladt. Stedløshedens stemning uden grænser.               

R.B. Kitaj: Apotheosis of Groundlessness (1964)