Kafka: Foran Loven -  en kæde af essays af Elias Ole Tetens Lund

Samlede og korslagte ben

En række tekster fra talmudisk tid, fra Shulchan Aruch, fra Rav Kook og senere, der handlede om de stillinger, som jøder indtager med ben og fødder under Amidah-bønnen. (fødderne skulle være lige langt fremme og holdes samlet. De talmudiske diskussioner drejede sig om, hvordan man med henvisning til Bibelske tekster kunne forklare, at jøder skulle forsøge at efterligne englenes benstilling, så at vi under bønnen skulle ligne søjler.
Hvordan Josef Caro forklarede ...
Hvordan Rav Kook forklarede...

Det gav mig associationen til hvordan ikke-jøder har set på jøders kropssprog gennem tiderne. Og omvendt - hvilket kropssprog den dominerende kultur i Europa har anset for det rigtige, det mest ærefulde. Den romerske soldat, der er afbildet på Judaea Capta-mønten, står med spredte ben og udstråler magt og potens i modsætning til den besejrede part, der fremstilles som en sammensunken skikkelse, en kvinde i sorgstilling, siddende lavt under en palme.

Et billede af de jødisk forsvarsgruppe, der skal forsvare en by i Europa, skildres på en forhånende måde - ved at de jødiske soldater står med krydslagte ben - som kvinder.  (Boyarin) En antisemitisk forhånelse af de jødiske borgere i byen. (Daniel Boyarin: Unheroic Conduct  p. 230: Since Roman times, the knees-together stance has signified effeminacy.)

Har det noget som helst at gøre med den jødiske praksis under Amidah-bønnen?