Kafka: Foran Loven -  en kæde af essays af Elias Ole Tetens Lund

   Mennesker søger varsler

Jens Adolf Jerichau 1890-1916    Offerfesten. Mennesker søger varsler. Opus II.(1915)

    Billedet er lidt over kvadratisk (146x162 ). Scenen er måske inde i et overhvælvet rum. I baggrunden ses himlen afgrænset at den sakrale rundbue.  I rummet er samlet en gruppe mennesker, der er i ekstase. Tre sort-hvide fugle er varselsfugle - hermed henviser Jerichau til den klassiske romerske oldtid, hvor præsterne tog varsler for at kunne forudsige krigens gang. Forrest i midten står en nøgen mand med ryggen til os med løftede arme i færd med at sende en varselsfugl af sted. "Den store Dødsfugl vil åbne sin vinge" - skriver Jerichau i sin dagbog. Kunstneren forsøgte både med sit motivvalg og sin malestil at genoplive den klassiske kunst. Men hans malemåde afveg fra renæssancens opfattelse af de menneskelige proportioner og farvesætning. Manierismens langstrakte fysiognomier eller El Greco's ekspressive skikkelser falder mig ind.  Vigtigere finder jeg dog Jerichaus søgen efter form og komposition, der kan bære hans budskab frem. Jerichau er maler frem for litterat. Hans pragtfulde maleri 'Den tykke Palme' (1915, SMK) vidner om dette. Min lærer i kunsthistorie Troels Andersen fremhævede Jerichaus evner til at bygge store kompositioner op.
     Hvordan opfattede Jerichau sine menneskefigurer i forhold til det traditionelle skema for mand og kvinde?  Hans samtidige kunstnere var ikke bange for at smørre tykt på for at fremme kønsforskellene. Renoir, den svenske Zorn, Degas  og mange flere er glade for de kvindelige former. Ligeså Cezanne, men her virker motivet i det store badebillede underordnet i forhold til kompositionen. Damerne er her ude af proportioner. Det samme er tilfældet med Picassos Les Demoiselles d'Avignon (1907) er i modsætning til Jerichaus figurer et markant brud med det klassiske. Hos Jerichau oplever jeg en restriktion med hensyn til det kønslige. Det er vigtigere af være deltager i offerfesten end at eksponere sit køn.

Solgt hos Bruun Rasmussen, Kbh., 3. april 2001